Derde volwassen Wierdenaren is eenzaamJeffrye Rouwenhorst (Foto: NEW)
Van de redactie | 11-01-2021
WIERDEN - Ongeveer een derde van de volwassen Wierdenaren is matig of ernstig eenzaam. Ongeveer een op de zes jongeren uit klas twee of vier geeft aan soms of vaak eenzaam te zijn.

Zeventien procent van de jongeren is soms of vaak eenzaam. Van de 19-plussers is 34 procent eenzaam. Van de 75-plus inwoners is bijna de helft eenzaam.

Dat is één van de conclusies uit het rapport Cijfers & Feiten Sociaal Domein Wierden. Het rapport komt aan de orde tijdens Informatieronde BFMO, die dinsdag 12 januari gehouden wordt in de gemeente Wierden.

Maatschappelijke Agenda

Het rapport is de basis voor één integrale Maatschappelijke Agenda, die de gemeente Wierden dit jaar op wil stellen voor het hele sociaal domein.
De gemeente vroeg Kennispunt Twente om de huidige situatie en de trends in het sociaal domein in Wierden in beeld te brengen. Het onderzoek werd gedaan aan de hand van al beschikbare, relevante en actuele cijfers, aldus het college.

Hoe ziet Wierden er op sociaal gebied uit

Het doel was om te komen tot een breed gedragen gemeenschappelijk beeld van het sociaal domein in Wierden anno 2020. Een beeld dat aanknopingspunten zou bieden voor het opstellen van de Maatschappelijke Agenda.

Invulling geven

Samen met de maatschappelijke partners binnen het sociaal domein, op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, (passend) onderwijs, jeugd of het gezin, en de Cliëntenraad Sociaal Domein, wil het college invulling geven aan de Wierdense Maatschappelijke Agenda van het sociaal domein voor de komende jaren.

Wethouder Jeffrey Rouwenhorst: “Het startpunt voor de Maatschappelijke Agenda is de analyse die is gemaakt. Deze hebben we tijdens twee zoomsessies op 28 september en 8 oktober gedeeld en besproken met de maatschappelijke partners.”

Opvallende conclusies

De deelnemers aan de zoomsessies vonden twee conclusies uit het rapport opvallend: dat het aandeel jongeren met kans op psychosociale problemen in de afgelopen vier jaar meer dan is verdubbeld en daarnaast de score van eenzaamheid bij jongeren, volwassenen en 75-plussers. Voor Wierdense begrippen vond men de score voor eenzaamheid hoog, ook al ligt deze score onder het Twentse gemiddelde.

Opgave

“Met betrekking tot beide conclusies ligt er dus een maatschappelijke opgave”, stelt de wethouder in het voorstel. “Begin 2021 gaan we wederom met de maatschappelijke partners in gesprek om samen de maatschappelijke opgaven voor Wierden te bepalen. In dit traject gaan we dan ook actief de inwoners betrekken.”
Volg ons