Inforonde over onderwijshuisvestingGemeentehuis Wierden (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 11-01-2021
WIERDEN - De visie op het de onderwijshuisvesting is een van de agendapunten die dinsdag 12 januari ter sprake komt tijdens de digitale Informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling (BFMO). De vergadering begint om 19.30 uur en is te bekijken via www.wierden.nl/uitzending.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Visie op onderwijshuisvesting
- ‘Cijfers & feiten sociaal domein ten behoeve van opstellen maatschappelijke agenda ‘
- Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Wierden 2021
- Gedragscode college burgemeester en wethouders gemeente Wierden 2021
 - Zienswijze Veiligheidsregio Twente over lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende
- Gemeentelijke Organisaties
- Verordening jeugdhulp
- Adviesnota over Vaststellen opdrachtformulering voor missie en visie
Volg ons