Sportakkoord op bijzondere manier getekendHet sportakkoord is getekend (Foto: Stichting de Welle)
Van de redactie | 14-10-2020
WIERDEN – Het lokale sportakkoord van de gemeente Wierden is na bijna een jaar van voorbereidingen getekend op woensdag 7 oktober. Het ging net iets anders dan normaal, maar er komt extra geld beschikbaar.

Kitty van der Steege, sportbuurtcoach van De Welle: “We hadden een feestelijke ondertekening waarbij we met alle betrokken partijen konden proosten voor ogen. Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus ons doen besluiten om het toch een beetje anders te doen. Uiteindelijk is het toch gelukt om een feestelijke digitale ondertekening te regelen met vierentwintig aanwezigen’’.

Geld

Door de goedkeuring van het sportakkoord komt er geld vrij binnen de gemeente Wierden voor mooie ideeën en projecten. De drie ambities waar de focus van het Wierdense sportakkoord zich op richt zijn dat alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten en bewegen, er een duurzame sportinfrastructuur is en dat er vitale sportaanbieders zijn. Zowel binnen als buiten is het de bedoeling dat bewoners van de gemeente gebruik kunnen maken van een functionele duurzame sportinfrastructuur. Onder vitale sportaanbieders valt het samenwerken van de verschillende sportaanbieders binnen de gemeente, hierbij elkaar verstreken waar mogelijk en het slim inzetten van kennis en expertise.

Vervolgtraject

Aansluiten bij het vervolgtraject is nog mogelijk. Het doel is om gezamenlijk te zorgen voor mooie initiatieven en samenwerkingen, zodat het sport- en beweegaanbod verstevigt wordt. De ambitie is om voor 1 november per ambitie een werkgroep te hebben. Van der Steege legt uit: “Deze werkgroepen zijn van essentieel belang voor het vervolg van het sportakkoord en bestaan uit enthousiaste personen die bevlogen zijn over de ambitie. Zij gaan zich bezighouden met het creëren van draagvlak, het verbinden van partijen en het ondersteunen van verenigingen of inwoners met goede ideeën voor een project of activiteit. De werkgroep kan bestaan uit personen die zich namens een vereniging of organisatie aansluiten, maar enthousiaste inwoners zijn ook van harte welkom! Uiteraard kunnen er ook mooie ideeën worden aangeleverd, want we hopen dat nog dit jaar de eerste projecten zullen starten.”

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op www.sportencultuurwierden.nl. Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen kan er contact opgenomen worden met sportbuurtcoaches Bart Benneker en Kitty van der Steege. Dit kan door te mailen naar b.benneker@stichtingdewelle.nl of k.vdsteege@stichtindewelle.nl en door te bellen naar 06-31165091 en 06-12216966.
Volg ons