CDA feliciteert Historische Kring WederdenEen krentenwegge voor jarige Historische Kring (Foto: CDA Wierden-Enter)
Van de redactie | 14-09-2020
WIERDEN - Een traditionele Twentse krentenwegge was er zaterdag 12 september voor de kwart eeuw jonge Historische Kring Wederden.

"De Historische Kring verdient grote waardering. Bestuur en vrijwilligers zetten zich blijvend in om datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is, onder de aandacht te brengen van onze inwoners", aldus de CDA-leden.

"De geschiedenis van Wierden en haar inwoners wordt, mede door de verhalen en de foto-exposities, op deze wijze ook doorgegeven aan de volgende generatie. Erg belangrijk om onze kinderen te laten zien dat het niet altijd was zoals het is en dat ouders, grootouders en overgrootouders op een heel andere manier in het leven stonden en andere keuzes moesten maken."

"Het CDA Wierden-Enter draagt alle verenigingen, stichtingen en (professionele) organisaties een warm hart toe. Het succes valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Om alles haalbaar en betaalbaar te houden, is het mogelijk subsidie aan te vragen. Hiermee kan bijvoorbeeld huur van gebouwen of plekken om te ontmoeten voor een deel bekostigd worden en kan de contributie laag gehouden worden, zodat meedoen voor íedereen mogelijk is. Zonder het werk van verenigingen en stichtingen en organisaties én de inzet van vrijwilligers zouden de kosten in de zorg nog hoger oplopen. Ouderen komen uit hun isolement, jongeren sluiten zich eerder aan bij een vereniging als het betaalbaar is, en ga zo maar door. Zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente is het voor de verenigingen en stichtingen onmogelijk om een effectieve bijdrage aan een vitale samenleving te blijven leveren. Bezuinigingen op subsidies, zonder vooraf een eerlijk gesprek waarin samen gezocht wordt naar een acceptabele oplossing en een eerlijke verdeling met draakvlak, is voor het CDA Wierden-Enter dan ook niet aan de orde", benadrukten de CDA-ers.
Volg ons