Honderd nieuwe woningen in EnterEnter plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 18-06-2020
ENTER - Om in de woningbehoefte in Enter te voorzien, is de gemeente Wierden gestart met de ontwikkeling van De Berghorst fase 2.

Het gebied biedt ruimte voor ongeveer honderd woningen van verschillende woningtypes. Naar verwachting beginnen de eerste werkzaamheden in de tweede helft van 2021.

De ontwikkeling van De Berghorst fase 2 is het vervolg op de eerste fase die nu bijna is afgerond. De plannen voor de nieuwbouwwijk zijn in 2007 tot stand gekomen met een uitgebreid participatieproces.

In de tweede fase wordt verder gewerkt op basis van het bestaande stedenbouwkundig plan dat wordt aangepast op de huidige woningbehoefte. “Door voort te borduren op de plannen die destijds samen met de inwoners van Enter zijn gemaakt, kunnen de werkzaamheden een half jaar eerder beginnen dan vooraf gedacht”, vertelt wethouder Johan Coes. “Dat is ook nodig, want in Enter is een grote behoefte aan extra woningen.” 

In de nieuwe wijk komen verschillende woningtypes. Het aanbod is gebaseerd op het woningmarktonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd. Tot een kwart van de woningen komt beschikbaar voor de sociale huur waarbij er zowel appartementen als levensloopbestendige woningen met tuin worden gerealiseerd.

Daarnaast worden op De Berghorst twee verschillende soorten koopwoningen gebouwd zoals rijtjeswoningen, vrijstaande huizen, twee-onder-een-kappers en levensloopbestendige woningen.

Op dit moment wordt er een aantal noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd voordat de definitieve plannen gepresenteerd kunnen worden.
Inschrijven voor een kavel is nog niet mogelijk, daarover wordt dit najaar meer bekend.
Daarnaast wordt er aan het eind van dit jaar een informatieavond georganiseerd waarbij geïnteresseerden de eerste plannen voor de wijk kunnen inzien, informatie over het vervolgproces krijgen en kunnen meedenken over de sfeer van de nieuwe wijk.
Volg ons